Asker Kartarı (Prof. Dr. )

Kars’ta doğdu. Kars Lisesi'nden mezun olduktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Fen Bilimleri Bölümünü ve Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Çukurova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışırken sosyoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde siyaset bilimi, sosyal psikoloji ve Türkoloji’yi yan dal olarak tamamlayıp Kültürlerarası İletişim alanında doktora yaptı. İşyerinde kültürlerarası iletişim sorunlarıyla ilgili olarak BMW Otomobil Fabrikasında yaptığı araştırma 1996 yılında Almanya’da bilim ödülüne layık görüldü. Münih Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Doçentlik ve profesörlüğünü iletişim bilimleri dalında aldı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne döndü. 2003 yılına kadar her yıl bir dönem Münih Üniversitesi’nde ders verdi. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kurdu ve 2010 yılına kadar dekanlığını yaptı. 2010’dan beri Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Son yıllarda Cibali-Fener-Balat semtlerinin kültür tarihi ve azınlıkların gündelik yaşamını öğrenmeye çalışıyor. Bu bağlamda İstanbul’da Karma Evlilikler ve Balat’ta Gündelik Yaşam başlıklı iki araştırma projesini tamamladı. Balat kültür tarihini insan-mekân bağlamında incelemek üzere yeni bir araştırma projesi üzerinde çalışmaktadır.
İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Asker Kartarı’nın kültürlerarası iletişim alanında, Türkiye ve Almanya’da yayınlanmış kitapları ile alan araştırmalarına dayalı ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Saat Konuşma Yeri
04 Kasım 2018, 15:55 - 17:05 Turuncu 1 - Albert M. Levi