İlkim Büke Okyar (Dr.)

İlkim Büke Okyar İstanbul Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak ders vermektedir. 2012-2016 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ekibinde koordinatör olarak Demokrasi ve Kurumsal Reform üzerine Denge ve Denetleme Ağı (Checks and Balances network), aynı zamanda Syria: A decade after projelerinde yer almıştır. Yine İPM’de “Ortadoğu’nun değişen dinamikleri ve Türkiye” üzerine yürütülen projelerde proje araştırmacısı olarak bulunmuştur. Okyar lisans çalışmalarını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine University of California, Riverside’da tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Ortadoğu Çalışmaları üzerine Işık Üniversitesi’nden almıştır. Buradaki çalışmasını İslami hareketlerin politik oluşumlara dönüşmesi, Hamas vakası üzerine yapmıştır. Okyar doktora derecesini İsrail, Ben-Gurion University of the Negev’de “Türkiye’de Görsel Anlatımda Araplar ve Kimlik İnşası (1923-1948)” üzerine tamalamıştır. Bunlara ilaveten Okyar Sünni-Şii çatışmaları üzerine farklı proje araştırmalarında da bulunmuş ve uluslararası konferanslarda sunmuştur.

Saat Konuşma Yeri
04 Kasım 2018, 11:00 - 12:10 Turuncu 2