Özgür Kaymak ( Dr.)

Özgür Kaymak doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nden Temmuz 2016’da “İstanbul’da Rum, Yahudi ve Ermeni Cemaatlerinin Sosyo-Mekansal İnşası” başlıklı tezi ile tamamladı. Arizona State University’de ekonomi dalında lisans eğitimini aldıktan sonra bir süre özel sektörde çalıştı. 2009 yılında INSEAD’da “Social Entepreneurship” başlıklı MBA programını tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları bölümünde “Yoksulluğun Kadınlaşması” başlıklı tezi ile master eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi merkezinde asistanlık görevinde bulundu. 2017 Eylül’ünde Libra Yayınevi tarafından basılan “İstanbul’da Az(ınlık) Olmak: Gündelik Hayatta Rumlar, Yahudiler, Ermeniler” başlıklı kitabın yazarıdır. Antakya kökenli Rum Ortodokslarla ilgili gerçekleştirdiği saha çalışması ISTOS Yayınları tarafından Haziran 2018’de derleme olarak yayınlanmıştır. Yazıları ayrıca Bianet, Agos, Şalom ve Avlaremoz’da yayınlanmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında etno-dinsel azınlıklar, kolektif bellek, post-bellek, göç sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve feminist teoriler gelmektedir.

Saat Konuşma Yeri
04 Kasım 2018, 15:55 - 17:05 Turuncu 2