Gülüstü Salur (Dr.)

Kognitif Nöroloji Uzmanı
1966 yılında İstanbul’da doğan Gülüstü Salur 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 1992-1998 yılları arasında İTF Nöroloji anabilim dalında ihtisas ve Davranış Nörolojisi Hareket bozuklukları yan dal eğitimi almıştır. Alzheimer derneğinin kurucularından olan Dr Salur, TEV Dr Orhan Birman yurt dışı tıp bursu ile Chicago Northwestern Üniversitesinde (Prof Marsel Mesulam mentörlüğünde) 1998-2002 arasında Alzheimer hastalığı konusunda ileri eğitim görmüş ve araştırmacı olarak çalışmıştır. 2002-2003 döneminde kısa süre İstanbul FNH hastanesinde nörolog olarak çalıştıktan sonra 2003 yılından beri serbest hekim olarak Kognitif Nöroloji, Demans ve Hareket Bozuklukları alanında ağırlıklı olarak yaşlı hastalara hizmet vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünde part time öğretim görevlisi olan Dr Salur, Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin standardizasyonu çalışma grubunda görev almakta, muayenehanesinde stajyerler yetiştirmektedir. Halen Alzheimer Vakfının da üyesi olan Dr Salur bu konuya adanmış bir grupla birlikte 65+ Yaşlı Hakları Derneğinin kuruluşunda görev almıştır. Dernekte aktif olmaya kararlı bir kız çocuğu annesidir.

Saat Konuşma Yeri
04 Kasım 2018, 17:20 - 18:30 Turuncu 2