Ersin Kalaycıoğlu (Prof. Dr.)

1973 yılında Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans programını tamamlayarak mezun olmuştur. Bilahare, Amerika Birleşik Devletleri'nde The University of Iowa, Siyaset Bilimi Bölümü'ne devam ederek 1975'te Master of Arts (Yüksek Lisans), 1977'de de Ph. D. (Doktora) programını tamamlamıştır. Uzmanlık dalı Karşılaştırmalı Siyaset olup, bu dal içinde siyasal katılma ve siyasal temsil konularında uzmanlaşan Prof. Kalaycıoğlu'nun Türkçe olarak yayınlanmış Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Çağdaş Siyasal Bilim, ve Ali Yaşar Sarıbay'la birlikte derlediği Türk Siyasal Hayatı, Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim, Türkiye’de Politik Değişme ve Modernleşme ve İngilizce olarak yayınlanmış Çiğdem Balım, Cevat Karataş, Gareth Winrow ve Faroz Yasemee ile birlikte derlediği Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s (Leiden, New York: E. J. Brill, 1995), telif eser olarak yazdığı Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands, (New York, Macmillan- Palgrave, 2005) ve Ali Çarkoğlu ile birlikte yazdığı Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society, (London: I. B.Tauris, 2007) ve Rising Tide of Conservatism in Turkey, (New York: Palgrave – Macmillan, 2009), Deniz Kağnıcıoğlu ile birlikte derlediği Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (3. Baskı) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF, 2018) toplam on kitabı, ve on adet kitap boyutlarında Üstün Ergüder, Yılmaz Esmer, Hamit Fişek, Süleyman Özmucur, Murat Sertel, Nihat Falay, Umut Özkırımlı, ve Binnaz Toprak ile birlikte yürüttüğü çeşitli araştırmaların sonuçlarını irdeleyen araştırma raporları, Türkçe ve İngilizce olarak bilimsel, hakemli uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış olan çeşitli makaleleri vardır. 1990 - 1997 arasında Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer’le birlikte, Michigan Üniversitesi profesörlerinden Ronald Inglehart’ın başkanlığında yürütülen Dünya Değerler araştırmasının bir parçası olarak yapılmakta olan Türkiye’de Değerler araştırmasında çalışmıştır. Prof. Kalaycıoğlu, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Ali Çarkoğlu ile birlikte, Türkiye’deki International Social Survey Program (ISSP) saha araştırmalarını 2008’den beri yürütmektedir. 1977 – 1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat ve Siyasal Bilimler Fakültelerinde, 1984 – 2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002 -2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Eylül 2004 ila Eylül 2007 arasında Işık Üniversitesi rektörü olarak çalışan Prof. Kalaycıoğlu, 2007 Eylül’ünden beri Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Kalaycıoğlu, Siyasi İlimler Türk Derneği, Bilim Akademisi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, International Political Science Association (IPSA), Middle East Studies Association of North America (MESA), Political Studies Association (PSA), International Studies Association (ISA), Midwest Political Science Association (MPSA) ve ayrıca Türk Demokrasi Vakfı (TDV), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin (IPM) de kurucu üyesidir.

Saat Konuşma Yeri
04 Kasım 2018, 12:25 - 13:35 Mor 2 Momo Levi