Metin Sarfati (Prof. Dr.)

İstanbul’da doğdu.
Toplumsal sorunlara ilk ilgisi okuduğu Galatasaray Lisesi’nde oluştu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra akademik yaşamına ara verdi.
Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Doktorasını tamamladı.
Doçentlik ünvanını Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde “İktisadi Düşünce Tarihi” alanında aldı.
Aynı bölüme Profesör olarak atandı.
Görev süresi boyunca Fransa’nın çeşitli Üniversitelerinde -burslu, burssuz- olarak bulundu, “davetli öğretim üyesi”, “professeur invité” olarak ders verdi.

Disiplinler arası bir yaklaşım:
Fiziki gerçeklik gibi insan ve topluma ait realite de son derece komplekstir.
Tek bir disiplinin boyutları içinde kavranabilmesi çok güç, hatta imkansızdır.
Yazar buradan hareketle merceği altına alacağı insan ve toplumu multi-disipliner bir yaklaşımla irdeleyecektir.
İktisadi düşünce tarihi ona bu konuda aradığı araçları verecektir.
Bu anlamda kendini iktisatçı olmaktan çok ekonomi politikçi olarak niteleyecektir.
Bu tercih onun çalışmalarını Leon Walras’ın “saf bir bilim olarak iktisat” tanımının ötesinde geniş bir alanda yürütmesine imkân sağlayacaktır.
Ekonomi politik tanımı itibariyle kompleks olanı, realiteyi öncelikle felsefenin ve hemen ardından tarihten psikolojiye oradan estetiğe çeşitli disiplinlerin katkısı ile aramasına imkân sağlayacaktır.
Ama tabii ki asıl çıkış noktası insan bilimlerinin ilk yoğurulduğu alan olan edebiyat olacaktır.
Edebiyata ve tarihe bakmak toplum bilimciye hem sonsuz bir hazine sağlayacak hem de onu donmuşluğun ve dogmacılığın kolaylığından kurtaracaktır.

Yayımlanmış Eserleri

Kitaplar
• Uygarlığın Bunalımı: Psikanalizin ve İktisadın Kavşağında Bir Analiz Denemesi (2014)
• Ekonomi Politiğin İnsanı Kim’dir? (2010)

Ortak Kitaplar
• Liberalizmi Yeniden Düşünmek (2016)
• İktisat Sadece İktisat Değildir (2015)
• Edebiyattaki İktisat (2014)
• İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx (2012)
• İktisatta Yeni Yaklaşımlar (2011)
• “Darwin ve Evrimsel İktisat Sempozyumu” (2011)
• Görünmez Adam Smith (2010)
• Tarabya Çalışmaları (2009)

Ortak İngilizce Kitap
• The Science And Education At The Beginning Of The 21st Century In Turkey, Volume 3 (2013)

Saat Konuşma Yeri
04 Kasım 2018, 14:30 - 15:40 Turuncu 1 - Albert M. Levi