B. Bahadır Erdem (Prof. Dr.)

Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, Erdem/Erdem Hukuk Bürosunun kurucu ortağıdır. Erdem, avukatlığı ile birlikte aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında profesör ve ulusal & uluslararası tahkim hakemidir. Hali hazırda birçok uluslararası ticari uyuşmazlıkta ICC hakemliği yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü’dür.

Prof. Dr. Bahadır Erdem, Özel Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Enstitü’nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyine seçilen Türkiye’nin ilk resmi temsilci üyesidir. Erdem, 2004–2010 yıllarında Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Erdem, 27.11.2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un, 2000 yılından beri başlayan tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş, Kanunun bazı hükümlerini kaleme almış ve Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak 5718 sayılı Kanun’un kabul edilmesine kadar görev yapmıştır. Prof. Dr. Erdem hukukun çeşitli alanlarında, akademik ve pratiğe yönelik birçok makale kaleme almıştır. Eserlerinin büyük bir bölümü tanınmış uluslararası ve milli hukuk dergilerinde yayınlanmıştır. Erdem, ayrıca bilimsel ve pratiğe dönük çeşitli kitaplar yazmıştır.

Erdem, uluslararası özel hukuk ve kanunlar ihtilâfı konuları başta olmak üzere milletlerarası tahkim, arabuluculuk, uluslararası ticari sözleşmeler, fikri mülkiyet hukuku, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile
uluslararası çocuk kaçırma ihtilâfları, yatırım uyuşmazlıkları, doğrudan yabancı yatırımlar, vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanlarında uzmanlığa sahiptir.

Bu alanlarda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisan, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Üyelikler

- UNIDROIT Yönetim Konseyi Üyesi
- İ.Ü. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
- İTO Tahkim Divanı Üyeliği
- İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyeliği
- European Law Institute ve UNIDROIT bünyesinde yürütülen “From
- Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure” ortak projesinde Danışman.
- Aile Hukuku Derneği Kurucusu ve Başkanı
- TÜSİAD Üyesi
- Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesidir.
- İ.Ü.Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
- Malatya Eğitim ve Öğretim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
- Melek Yatırımcılar Derneği Kurucusu ve Yüksek İstişare Konseyi Üyesi
- Çocuğum Olmadan Asla Platformu Kurucusu
- İstanbul Barosu üyeliği

Saat Konuşma Yeri
10 Kasım 2019, 14:30 - 15:40 Mor - Momo Levi