Emil Goldenberg (Dr.)

1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1964-1970 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. 1970-72 askeri pratiyen hekim olarak görev aldı ardından Tel-Aviv Sackler Tıp Fakültesi’nde Klinik Nöroloji ve yan dal eğitimi gördü. 1972-1978 yılları arasında Asaf Harofe Hastanesi Nöroloji Bölümü ve Paris Üniversitesi Pitie Salpetriere Hastanesi Nöroradyoloji Bölümü’nde çalıştı. İhtisas sonrası Witwatersrand Üniversitesi’nde araştırma tezi üzerine çalıştı. Johannesburg ve Diamond Headache Clinic Chicago’da öğretim üyeliği yaptı (1978-1981). Asaf Harofe Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde şef yardımcısı ve Sackler Tıp Fakültesi’nde nöroloji okutmanı görevlerinde bulundu (1981-1985)
1985-1996 yılları arasında İstanbul Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölüm Şefi oldu. Goldenberg halen özel muayenehanesinde hasta Kabul etmektedir ve aynı zamanda Amerikan Hastanesi’nin Nöroloji konsültanıdır. ( Emar tıp merkezi).

Saat Konuşma Yeri
10 Kasım 2019, 11:00 - 12:10 Pembe 1 Resim Odası