Zehra Sayers ( Prof. Dr. )

Dr. Sayers Sabancı Üniversitesi'nin kurucu öğretim üyeleri arasında olup senkrotron radyasyonu röntgen ışınlarıyla biyo-moleküllerin yapısını inceleyen bir biyofizikçidir. Bir eğitimci olarak da modern pedagoji yöntemleriyle disiplinler arası eğitim uygulamaları geliştirir.
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra doktorasını 1978 yılında Londra Üniversitesi'nde tamamlayan Dr. Sayers, İsveç’te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış daha sonra Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (EMBL)‘nın Hamburg Üniversitesi'ne ilk kadın araştırmacı olarak katılmıştır. 1998 yılında Sabancı Üniversitesi kurucu öğretim üyelerinden birisi olarak Türkiye’ye dönen Dr. Sayers burada araştırma ve eğitim çalışmalarnın yanısıra 2010-2019 yılları arasında Temel Geliştirme Programı Direktörü ve 2018 yılında Rektör Vekili olarak görev yapmıştır.
Dr. Sayers 2002-2018 yılları arasında “SESAME” (Synchrotron light for Experimental Science and Applications in the Middle East) projesinde Bilimsel Danışma Komitesi Başkanlığını yapmış ve laboratuvarın hayata geçmesine katkıda bulunmuştur. Araştırmaları ve SESAME projesine katkılarından dolayı Avrupa Bilim Forumu (ESOF) 2018 Rammal ve 2019 Amerikan Bilimi Geliştirme Kurumu (American Association for Advancement of Science) Bilim Diplomasisi ödüllerine layık görülmüş ve Türk Bilim Akademisi fahri üyesi seçilmiştir. Dr. Sayers halen çalışmalarını Sabancı Üniversitesinden izinli olarak EMBL Hamburg ünitesinde sürdürmektedir.

Saat Konuşma Yeri
10 Kasım 2019, 14:30 - 15:40 Pembe 3 - Noah Salonu