Mendy Chitrik (Rabbi)

Safed-İsrail'de 1977 yılında, geleneksel olarak din adamlarından oluşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile geleneğine uyarak, kendisi de Lubavitcher rabilerinin takipçilerinden oldu.
Genç yaşta Yeşiva'ya girerek Talmud ve Hasidim'lerin mistik öğretilerini öğrenmeye başladı. Öğrenimi onu İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay'a taşıdı. 1999 yılında eğitimini tamamladı ve Rabi olmanın yanında Mohel, Sofer ve Şohet olarak mezun oldu. Rabinik derecelerini İsrail Hahambaşısı ve diğer önemli Yahudi dini otoritelerinden aldı.

Habad Lubavitch için gezgin bir rabi olarak hizmet vermeye başladı ve dünyanın farklı köşelerinde, farklı cemaatlerde görev yapmanın yanında, bir on-line rabi hizmeti için de görev yaptı.

2001 yılında eşi Chaya ile birlikte İstanbul'a taşındı. Burada Yahudilik ile ilgili faaliyetler yürütmekte, yerel cemaat üyelerinin yanı sıra, yabancılara da Şabat yemeklerinde ev sahipliği yapmakta ve Tora öğretmektedir. Altı dil bilen ve sekiz çocuk babası olan Rav Chitrik, İstanbul'daki Aşkenaz Cemaati'nin Hahamı olarak hizmet vermektedir.
Rav Mendy Chitrik'in ‘On Yıldır Türkçe Konuşuyorum' adlı ilk kitabı Mart 2012 yılında yayınlandı. İkinci kitabı ‘Bar mı? Mitsva mı?' kitabı Ağustos 2014'te yayınlandı.

Saat Konuşma Yeri
10 Kasım 2019, 17:20 - 18:30 Pembe 1 Resim Odası