HAYAL’den HAYAT’a Yaratım Yolculuğu…

Yaratıcılık bizi yaşama bağlayan 'hayatta kalma güdümüz'ün bir ürünü, bir algılama, anlama, karar verme ve dönüştürme aracı. Eş bulmadan iş bulmaya, tüketimden üretime hayatımızda, biz olma yoludaki her adımımızda kullandığımız bir ürün.
Yaratım yolculuğu elimizdeki mevcut durum ve malzemelerle yeni bir durum yaratabilmek ve mevcut kavramlar arasında daha önce aklımıza gelmemiş yeni bir ilişki tanımlayabilmek için adımlar atacağımız bir süreç .
Yaratıcılığımız, kurabildiğimiz hayallerle doğru orantılıdır. Tek sınır, her zaman, hayalimizin koyduğu sınır. Yaşanmışlıklardan ve öğrenilmişliklerden gelen sınırlar…
Bizi biz yapan kıstaslarımız da diyebiliriz. Varsayımlar...
Unutmayın endişelerimiz kadar umutlarımız da hayal gücümzün ürünü.
Olaylara bakış açımız, ruh halimizi, ruh halimiz hormonlarımızı, hormonlarımız beynimizi, bedenimizi, sağlığımızı ve tepkilerimizi etkiliyor. Bakış açımızı da biz yaratıyoruz.

Bu etkinlikte deneyimleyeceklerimiz ;
• Hayal etmekten başlayıp yaratıma, hayata dönüşen süreci adım adım görmek. Yaratım sürecini algılamak.
• Beyin dalgalarımızın yaratım gücümüze etkisini gözlemlemek .
Hayal / beyin gücümüzü gözlemlemek. Hayal kurma / Yaratım esnasında EEG teknolojisi yardımı ile beynimizde olanları bire bir gözlemlemek.. (EEG cihazı emotiv ile eş zamanlı düşünce ölçüm analizi)
• Algılarımızı ve algı yanılsamalarımızı ayrıştırmak. Beynimizin çalışma prensiplerinin ve dualitenin yarattığı illüzyonları görsel örneklerle fark etmek.
• Bakış açımızı dönüştürmenin yollarını fark ederken, Aktif yaratıcılığımızı kullanarak kalıcı çözümler üretme yolları geliştirmek.
• AN’ı yaşamak, AN’dan zevk alıp , AN’ımızı ve anılarımızı dönüştürme gücümüzü hatırlamak. Hem sonuç , hem de süreçten zevk almayı deneyimlemek.
• Ama, lazım, fakat, -meli , - malı ekleriyle geçen bir hayattansa hayallerimizi hayata geçirmenin yollarını keşfetmek . Kısaca yaratımlarımızı gözden geçirmek ve kendi koyduğumuz sınırlardan özgürleştirmek .

Hayal kurulan hayatları, senaryoları seyretmektense , hayalini kurduğumuz hayatları yaşamanın yollarını keşfetmek için çıkacağımız bu 1 saatlik etkinlikte günlük hayatımızda yapabileceğimiz minik değişikliklerle ne kadar farklı bir yaşam deneyimine ulaşabileceğimizi gözlemleyeceğiz. Tıpkı bir simyacı gibi ; dönüştürücü yaratım enerjimizi açığa çıkarabilmek için yol alacağız.
İçimizdeki Simyacıya Yaratım Aşkının başarısızlık korkusundan büyük olduğunu hatırlatacağız. Unutmayın Yaratıcılık özgürlüktür. Var olan a ve b arasında seçim yapmak yerine c şıkkını oluşturabilmektir.

Yeri: