Karma Evlilikler Bağlamında Kültür ve İletişim

Farklı etnik, bölgesel, dinsel ve ırki kökenden insanların evlilikleri karma evlilik olarak anılsa da, günümüzde hemen her evlilik, kültür tanımının değişmesi nedeniyle kültürlerarası, dolayısıyla karma evlilik olarak ele alınabilir. Karma evliliklerde eşlerin kültürleri arasındaki farklar önem kazanır ve aile içinde iletişim sorunları diğerlerine oranla daha çok yaşanır diye düşünülür genellikle. Acaba öyle mi? Bu konuşmada karma evlilerin gündelik yaşamları bağlamında kültür ve iletişim kavramları üzerine bir söyleşi yapacağız.