Günümüzde Gündelik Hayatta İstanbullu Yahudiler

2013-2017 yılları arasında gerçekleştirdiğim doktora tez çalışmam kapsamında günümüz İstanbul’unda Yahudilerin, Rumların ve Ermenilerin kendilerini kent mekanında kamusal, politik ve özel alanda nasıl inşa ettiklerini, eşit vatandaş ve azınlık olma halinin yarattığı ikilemi ve kırılganlığı, ve bu durumun arkasında yatan kurucu dinamikleri onların kendi hayat hikayelerinden anlamaya yönelik olan saha çalışmamın tespitlerini paylaşacağım. Gerek doktora tezim gerekse de bugüne kadar sürdürdüğüm İstanbullu Yahudilerle ilgili yaptığım çalışmalarla ilgili bulgularımı harmanlayacağım bu konuşmada ayrıca hem Yahudi cemaatinin kendi içindeki katmanlı yapısını, hem de bu üç azınlık cemaati arasındaki geçişlilikleri, kırılma noktalarını tartışmaya açmayı planlıyorum.

Yeri: