Bir Hayalin Peşinde - Baksı Müzesi

Diğer müzelerden farklı olarak sadece bir yöne ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan, bünyesinde kurduğu üretim birimleriyle, ekonomik hedefler oluşturan bu çok özel kimliğe sahip olan Baksı Müzesi'ni gelin kurucusundan tanıyın...