Amerika'nın Yahudi Kültürü, Türkiye'nin Sefarad Kültürü

Tevrat'ta Yahudilerin diğer toplumlardan farklı oldukları hatta farklı olmak için seçildikleri belirtilmiştir.
Tarih boyunca çoğu zaman Yahudi olmak, çoğunluktan farklı olmak demekti. Ancak bu farklılık her yerde aynı yaşanmıyor. Türkiye’de Yahudi olmak saklanan bir şey, Amerika’da ise  adeta revaçta.

Jared Conrad-Bradshaw sosyoloji bilimi, popüler kültür verileri ve kişisel tecrübesi ile harmanlayarak, ortak noktaları ve en büyük farkları ile, Türkiye’de ve Amerika’da Yahudi olarak yaşamayı değerlendirecektir.

Yeri: