Türkiye’de Sivil Toplum ve Hayırseverlik: Sosyal Fayda Yaratmak için Neler Yapabiliriz?

Sivil toplum nedir? Türkiye’de sivil toplum kuruluşları neler yapıyor? Bireyler ve kurumlar sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını nasıl destekleyebilirler? Politik alanın daraldığı, katılım yollarının kısıtlandığı ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir ortamda değişim yaratmak ve sosyal fayda sağlamak hala mümkün mü? Bu konuşmada, dünyada demokratikleşme sürecinin, vatandaş katılımının ve toplumsal fayda yaratmanın yapı taşları olarak kabul edilen sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’deki gelişimi ve mevcut durumunu ele alacağız. Sosyal fayda yaratmak isteyen, şikâyet etmek yerine değişimin parçası olmak isteyenlerin sivil toplum kuruluşları ile nasıl ilişki geliştirebileceği ve hangi yollarla destekleyebileceği hakkında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak daha fazla umut ve dayanışma yaratmanın yollarını keşfedeceğiz.

Yeri: