Tevrat'taki Anadolu

Kutsal Kitap Tevrat’ta Anadolu ile ilgili yerler ve isimler azımsanmayacak ölçüde anılır. Bu bildiride arkeolojik, tarihsel ve tarihsel coğrafya bulguları ışığında Tevrat’ta bahsedilen ülke, kent, mevki, halk ve şahıs isimleri hakkındaki güncel gözlemlerden bahsedilecektir.