Türkiye'de Seçmen Davranışı Değişiyor mu? 2018 Seçimlerinin Öğrettikleri

Türkiye'de seçmen davranışını açıklamakta kullanılan temel değişkenler ve onları parti tercihlerine olan etkisi özellikle 1990'ların başından beri Yılmaz Esmer, Cem Başlevent, Burhan Şenatalar, Hasan Kirmanoğlu, Necat Erder, Ersin Kalaycıoğlu, Ali Çarkoğlu, Yılmaz Esmer, Ali Akarca, Aysıt Tansel, Emre Toros, v.b. sosyal bilimciler tarafından araştırılmakta çeşitli sosyo-kültürel, ideolojik ve ekonomik etkenlerin rollerine işaret edilmektedir. 24 Haziran 2018 seçimleri yeni bir siyasal rejim altında ilk kez yapılan Meclis seçimleri olduğundan daha önceki seçimlere oranla nasıl bir görüntü sergilenmiştir. Seçimlerden önce temsili ulusal örneklemle toplanmış verilerin istatistiksel olarak çözümlenmesiyle ortaya çıkan görüntü bir sunumla anlatılacaktır.

Yeri: