İnanmayacaksınız ama...!

Bazen kendimizi beklenmedik gelişmeler içinde bulup hızla karar verebilyoruz. Hızla aldığımız bu kararla uzun vadede de uyumlu hareket etmek zorunda kalıyoruz. Ben de yaşamımda bir kaç kez kendimi bu tür arkasından neler geleceğini bilmediğim kararlarla karşı karşıya buldum.
Bunlardan bir tanesi “SESAME” (Synchrotron light for Experimental Science and Applications in the Middle East) projesine katılmam ve onun bilimsel danışma komitesinin başkanlığını üstlenmem oldu. SESAME Orta Doğuda beklemediğiniz katılımcıların (Kıbrıs, Mısır, İran, İsrail, Pakistan, Türkiye, Ürdün) biraraya gelerek kurdukları bir araştırma laboratuvarı. Benim insan olarak gelişimime farklı derinlikler getiren ve araştırmacı öğretim üyesi kimliğime farklı yönler kazandıran bu “özel” laboratuvar hepimiz için önemli ve gelecek kuşaklar için bir umut kaynağı. Bu konuşmada SESAME’nin kuruluş hikayesini, nasıl çalıştığını ve neden “özel” bir laboratuvar olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.