Otizm’e Yeni Nesil Müdahaleler: Eğitimde Teknoloji ve Probiyotikler

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), yaygınlığı giderek artan fakat sebebi hâlâ bilinmeyen bir gelişim farklılığıdır. Otizmli bireyler sosyal beceri ve iletişim konularında zorluk çekmekte, kısıtlı ilgi alanları ve tekrar eden hareketler göstermektedirler. Bu konuşmada, teknoloji ve biyoloji alanındaki güncel gelişmeler sayesinde otizm için oluşan yeni müdahale olasılıkları incelenecektir.

Tablet ve telefon uygulamaları, otizm eğitimine yeni bir boyut kazandırma özelliğine sahiptir çünkü özel eğitim, masraflarından dolayı her aile için mümkün değildir. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde otizm için herkes tarafından erişilebilir ve uygulanabilir eğitim yöntemleri oluşturulabilmektedir. Bu konuşmada, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların erken ve yoğun eğitim almalarını sağlamak amacı ile mobil cihazların nasıl öğrenim platformuna dönüştürüldüğü ve otizmli çocukların bilişsel, sosyal ve iletişimsel becerilerini oyunlaştırma yoluyla nasıl geliştirildiği sunulmaktadır.

Özellikle son on senede dünya çapında bağırsak-beyin ilişkisine artan ilgi sonucunda, nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkları incelerken bağırsaktaki farklılıkların ve bunun beyini nasıl etkilediğinin değerlendirilmesinin önemi giderek daha da vurgulanmaya başlanmıştır. Son birkaç senede gerçekleşen bu gelişmelerin, otizm için sağlıklı ve etkili tedavilerin ortaya çıkmasını sağlayabilmesi için atılması gereken bilimsel ve klinik adımlar özellikle probiyotikler üzerinden oluşturulabilecek tedavi olasılıkları kapsamında tartışılacaktır.

Özetle, bu sunumun konusu, henüz bilinen bir tedavisi olmayan OSB için güncel gelişmelerin sağladığı müdahale olanakları üzerinden bu alanda gelinen en son noktanın anlatımıdır.

Yeri: