Dönüşüm

Teknolojik değişiklik doğrultusunda insanın, kurumların,değerlerin, alışkanlıkların, yaşama biçimlerinin, organizasyonların, ilişkilerin,mesleklerin... dönüşümü.

20.yy'ın bitişi, kitleselin,aracının sonu...

Yeri: