Geleceğe Hazırlık: Sürdürülebilir Yaşam

Günümüzün en büyük sorunlarından biri iklim krizidir. Dünya hızla çölleşmekte, su kaynaklarına erişim, sağlıklı besinlere ulaşma gittikçe zorlaşmaktadır. İsrail'in güneyinde Arava çölünde ki Kibbutz Lotan'da yasayan ve çalışan Maya, permakültür, ekolojik köyler, bu bölgede yapılan inovasyonlar, deneyler, yenilebilir, off grid teknolojiler hakkında bilgi verecek, bu konuda öncü olan Kibbutz Lotan’ın verdiği eğitimleri , bu eğitimlerle kişilerin hayatlarını sürdürebilir yaşam tarzına dönüştürmesinin insanlığa, özgürlüğe ve ekolojiye katkıları tartışılacak.

Yeri: