DNA'nın Yaşam Öyküsü

Yıllardır insanoğlunun biyolojik kaderinin genleri tarafından belirlendiği savunulmuş olsa da, genetik biliminin son yıllardaki hızlı gelişimi ve bulguları, DNA ve insan yaşamı arasındaki dinamizmin varlığını göstermiş, yeni bir bakış açısı yaratmıştır. Beynin, genomun ve mikrobiyomun tek bir sistem olarak işlediğini gösteren genetik bilimi, insanın iyi ve kaliteli bir yaşam için yaşam tarzını yöneterek genlerini yönetebileceği ve onlardan faydalanabileceğiyle ilgili yeni bir kapı açar.

Yeri: