Content; İçerik

Bütün iletişim dünyasının, kültür, eğlence, sanat dünyasının temel ihtiyacı olan “ content ”.

Nedir, nasıl yaratılır, nasıl tüketilir ?

Değerli content örnekleri.