Aromaterapi

Sağlık Bakanlığı'nın tanıdığı tamamlayıcı tıp başlıklarından biri olan aromaterapide, bitki özleri (sabit ve/ya uçucu yağlar, hidrosoller) kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik kullanılmaktadır. ... dakika olarak planlanan bu etkinlikte katılımcılar; aromaterapi konusunda genel kültür sahibi olur, en çok kullanılan hidrosolleri, sabit ve uçucu yağları tanır/deneyimler; bu özlerin kullanım amaç, biçim ve etki mekanizmalarını öğrenirler.

Yeri: